Advocatuur is geen vak voor bange mensen, ook niet voor gemakzuchtige of slordige mensen. We leggen de lat hoog.

Welkom bij Train de Advocaat

Train de Advocaat is een trainingsinstituut om te excelleren in je vak. Niet door het volgen van juridische cursussen maar juist door de focus te leggen op jezelf als instrument. Zet je beste zelf in.

lees meer

Beschikbare trainingen

COLLEGA- ADVOCATEN LAST MINUTE 6 PUNTEN 5 /11 LIVE
5 november 4 Intervisiepunten en 2 vaardigheidspunten €250,-
Kom 5 november naar de Betuwe en dompel je met andere familierechtcollega’s een dag onder in je vak. We combineren de Mediationmatrix met de Denkhoeden van de Bono en duiken onder de ijsberg van ons eigen ambacht!
Als bonus ontvang je een rapportage van je eigen Denkhoeden! 4 vFAS/NOVA intervisiepunten en 2 vFAS/NOVA vaardigheidspunten, desgewenst ook als 6 vaardigheidspunten in te zetten.
AANMELDEN

Covid houdt ons nog even thuis maar dat biedt ook mogelijkheden. Cursussen zonder reistijd en gewoon vanaf je eigen werkplek. Efficiënt en effectief maar wel interactief. Zo werken wij met video’s opgenomen met trainingsacteurs. 

KORTOM:

 1. 3 Live online bijeenkomsten via Zoom van ieder 2 uur met als onderwerpen
  • Verdieping inzicht in je eigen favoriete conflictstijl
  • Handvatten hoe om te gaan met andere conflictstijlen
  • Leer creatief en strategisch te schakelen tussen de verschillende stijlen
  • Strategisch inzetten van de diverse conflictstijlen
  • Inzicht in stress en ons brein bij conflicten
 2. Persoonlijke conflictstijlanalyse
  • Ontdek via vragenlijsten of jouw favoriete conflictstijl die van de Vos, de Mier, de Teddybeer, de Haas of de Gorilla is?
 3. Toegang tot de Online Trainingsomgeving
  • met Videoserie over de verschillende conflictstijlen
  • met Videoserie hoe ga je om met de diverse conflictstijlen
 4. Het boek In 10 stappen relaxed ruziemaken van Joyce Korver
  • Fysiek boek
  • Ebook
 5. Het boek In 10 stappen van conflict naar samen werken van Tom Goddijn
  • Fysiek boek
  • Ebook
 6. Gratis verzending

Eerstvolgende cursus: 

 • 19 april 2022 15.30-17.30
 • 2 mei 2022 15.30-17.30
 • 16 mei 2022 15.30-17.30
LEES MEER

Regie behouden bij complexe scheidingen (LIVE)

Kosten:

€ 395,00 btw vrij voor de 3 modules, 9 punten informeel leren SKJ

€ 145,00 btw vrij, per module, 3 punten informeel leren SKJ

 • inclusief documentatie en bij de hele cursus het boek in 10 stappen Relaxed Ruziemaken van Joyce Korver
 • inclusief je eigen conflictstijlanalyse

Cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers, vanaf 10 deelnemers in company mogelijk

Data:

7 december 2021 09.30 – 16:30

16 december 2021 13:00 – 17:00

Locatie:

Beusichem / Geldermalsen

Van welke complexe scheiding lig jij als professional wakker?

Ken je dat, je hebt als professional een paar tegenover je zitten dat elkaar maar blijft bevechten. Het lijkt wel op “ schieten vanuit de loopgraven.

Aan jou de uitdaging om ervoor te zorgen dat zij weer samenwerkende ouders worden. Dat kan een vraag zijn geweest van de rechtbank, een van beide ouders, een bezorgde leerkracht of noem maar op. Hoe dan ook, het is jouw taak om ouders weer on speaking terms te krijgen.

Het is een mooie missie. Ex-partners die na de scheiding blijven samenwerken als ouders.

En toch. Er is een categorie ouders die dit gewoon niet voor elkaar krijgt. De wonden van de scheiding zijn te diep. Boosheid, wrok, pijn of angst hebben de overhand

Leerdoel is om de destructieve dynamiek en communicatie in complexe echtscheidingen te doorgronden. Om je boven de situatie en de ouders te positioneren en de vaardigheden te ontwikkelen om deze destructieve communicatie om buigen naar een oplossingsgerichte communicatie in het belang van de kinderen.

Je leert standpunten om te buigen naar belangen.

Je leert gespreksvaardigheden en technieken uit het mediationvak.

Wat leer je?

Module 1: Interventietechnieken

In deze module leer je om een korte taxatie te maken van het conflict en passende interventies te kunnen plegen. Deze interventies zijn gebaseerd op mediationtechnieken

Je krijgt oog voor de indicatoren die van invloed zijn op het ontstaan of voortbestaan van een conflictscheiding, o.m.:

 • Negatieve oplossingsstrategie
 • Destructieve communicatiepatronen
 • Kinderen worden door ouders betrokken bij hun conflict

Toepassen van adequate interventietechnieken

 • Escalatieladder van Glasl
 • De kunst van het vragen stellen
 • Van standpunten naar belangen

Module 2: Omgaan met lastig gedrag van ouders/cliënten

In deze module krijg je tools om deskundig en relaxed om te gaan met lastig gedrag:

Je leert een goede werkrelatie tot stand te brengen door:

 • Oog te hebben voor de verwijzing en aanmeldingsroute van ouders.
 • Meerzijdige partijdigheid te kunnen tonen
 • Erkenning voor de onderliggende angsten en krenking
 • Inzicht in de dramadriehoek
 • De vaardigheid van oplossingsgerichte communicatie

Bij klachten:

 • Soorten klachten te kunnen onderscheiden
 • Erkenning voor de onderliggende behoefte
 • Inzicht in en reflectie op de impact van de klacht op de eigen emoties
 • Bevordering van de condities voor bemiddelbaarheid van de klacht

Module 3: Omgaan met de impact van emotionele conflicten

In deze module leer je om te gaan met emotionele conflicten. Conflictsituaties brengen emoties met zich mee bij alle betrokkenen. Als professional heb je ook te maken met de persoonlijke impact hiervan.

Het vormt dus een uitdaging om zonder oordeel en met invoelingsvermogen de eigen emoties te reguleren en een goede balans te handhaven tussen afstand en nabijheid.

Onderwerpen:

 • Communicatie deuren
 • Inzicht in en reflectie op de impact van het conflict
 • Inzicht in de werking van het brein bij conflicten
 • Herkennen van de rode knoppen bij jezelf en bij de ander
 • Inzicht in psychologische processen bij verlies, rouw en emotionele problemen
Aanmelden voor: Cursus Regie behouden bij Complexe Scheiding
Aanmelden voor: Module 1
Aanmelden voor: Module 2
Aanmelden voor: Module 3

Docenten: mr. Joyce Korver en dr. Esmeralda Kleinreessink

Overtuigen is een kernkwaliteit van iedere advocaat.

Je neemt in je werk als advocaat een professionele rol aan. Bij die rol horen bepaalde (kern)kwaliteiten. De rol die je aanneemt in combinatie met de (kern)kwaliteiten die je hebt bepalen jouw professionele identiteit. Een van de belangrijkste kernkwaliteiten is overtuigingskracht.

We gaan beginnen met jou: hoe zet je jezelf in als instrument? Want jij bent degene die moet gaan overtuigen. Je gaat naar huis met twee uitgebreide rapportages. Een over jouw overtuigingsstijl aan de hand van het model van Thomas en Killman. En een over jouw denkstijl aan de hand van de Denkhoeden van dr. Edward de Bono. Als je weet welke overtuig- en denkstijlen er zijn en wat jouw voorkeursstrategieën zijn, kun je voortaan bewust kiezen voor de meest succesvolle strategie.

Deze theoretische kennis en zelfinzicht gaan we vervolgens omzetten in de praktijk door het opnemen van een video waarin je je overtuigingskracht laat zien. Een zeer overtuigend pleidooi voor jezelf!

En voortaan kun je ook zelfstandig perfecte pleidooien creëren, want daarvoor heb je binnen 3 dagdelen alle tools en presentatievaardigheden geleerd.

Voor een kort maar krachtig pleidooi, voor een openingszet bij het onderhandelen, of om een potentiële cliënt te overtuigen. In deze training leer je hoe je zo’n krachtig pleidooi schrijft én houdt.

Huiswerk voorafgaand aan de training:

invullen vragenlijst conflictstijlen maakt gebaseerd op Thomas en wordt er mooier Killmann

invullen vragenlijst gebaseerd op de denkhoeden van Denkhoeden van de Bono

Dag 1

 • Hoe overtuig en onderhandel je op basis van de vijf conflictstijlen?
 • Bespreking analyse van jouw voorkeursstijl
 • Wat zijn de 4 elementen van een perfect pleidooi?
 • Voor wie schrijf je het pleidooi?
 • Hoe gebruik je een pleidooi om je cliënt/de rechter/ de wederpartij/diens advocaat te overtuigen?
 • Eindproduct: een eerste schets van je persoonlijk pleidooi

 

Dag 2

 • Hoe werken de Denkhoeden van dr. Edward de Bono
 • Bespreking analyse van jouw Denkhoeden
 • Hoe hou je je publiek op het puntje van hun stoel en laat je ze aan je lippen hangen?
 • Hoe zorg je dat je binnen de toegewezen tijd blijft?
 • Wat doe je met je handen, lijf, stem en gezicht als je staat te pleiten?
 • Hoe leer je razendsnel je pleidooi op zo’n manier dat je ‘m nooit meer kan vergeten?
 • Eindproduct: aanwijzingen voor een klaar-voor-opname tekst.
 • Huiswerk: opnemen proefvideo persoonlijk pleidooi

Dag 3

Feedback op de proefvideo’s persoonlijk pleidooi aan de hand van:

 • Denkhoeden van dr. Edward de Bono
 • Je eigen overtuigingsstijl
 • De elementen van het Perfecte Pleidooi

Eindproduct: regie- en tekstaanwijzingen voor de definitieve video-opname.

Kosten pilot € 850 ex btw

Inclusief

 • Rapportage persoonlijke conflictstijl analyse
 • Rapportage denkhoeden van De Bono
 • Perfect persoonlijk pleidooi
 • Boek in 10 stappen relaxed ruzie maken van Joyce Korver
INSCHRIJVEN

Covid houdt ons nog even thuis maar dat biedt ook mogelijkheden. Maandelijks houd ik een lunchbijeenkomst vanaf je eigen werkplek en met je eigen lunch.

Thomas en Killmann hebben in 1974 vijf verschillende conflictstijlen in kaart gebracht:

 1. Doordrukken
 2. Wegvluchten
 3. Toegeven
 4. Onderhandelen
 5. Samenwerken

Op basis hiervan heb ik een model ontwikkeld met vijf dierenmetaforen.

Ontdek jouw favoriete stijl om problemen op te lossen. Herken die van je tegenspeler en leer strategisch te schakelen. En hoe zit het eigenlijk met je collega’s? In 2:00 uur gaan we interactief aan de slag. Je ontvangt mijn boek en je krijgt je persoonlijke conflictstijlanalyse

2 PO vaardigheidspunten MfN

Docenten: mr. Joyce Korver en ir. ing. Tom Goddijn

Eerstvolgende cursus:

 • 12 april 2022 van 15.30-17.30 on line.

Kosten €95,00 ex BTW inclusief boek en persoonlijke conflictstijlanalyse

INSCHRIJVEN

Het idee van intervisie is dat we met vakgenoten, in een veilige omgeving waar we elkaar kunnen vertrouwen, situaties bespreken die we tegen komen in ons werk. Geheimhouding, vertrouwelijkheid en respect zijn sleutelwoorden.

Onze intervisie is gericht op het verkennen van het probleem en het zicht krijgen op de eigen blinde vlekken. We doen dit op een gestructureerde manier.

We nemen dus de tijd om het probleem te verkennen maar zeker ook om te kijken wat het bij onszelf oproept en wat het bij de vraagsteller oproept. Aan het eind geven we elkaar tips en kijken we of we zelf in dit soort situaties terecht zijn gekomen. De Balint-methode of de Socratische methode lijkt meestal het best passend maar het kan ook mooi zijn om eens een andere manier te proberen. De oplossingsgerichte methode is interessant voor gevorderde intervisiegroepen.

Ik begeleid bestaande intervisiegroepen maar organiseer ook op verzoek intervisiebijeenkomsten voor deelnemers die geen vaste intervisiegroep hebben, te weinig intervisie in een jaar hebben gedaan of het eens op een andere manier willen doen.

De eerstvolgende mogelijkheid online is maandag 29 maart van 8.30 tot 12.00 uur voor 3 vFAS en 3 NOVA intervisiepunten. Kosten: € 125,00 ex btw.

Deze intervisie kan ook worden uitgebreid met 2 vFAS en 2 NOVA vaardigheidspunten voor € 75,00 ex btw. Het onderwerp is Ken je eigen conflictstijl en die van een ander en schakel strategisch. Bonus: je eigen conflictstijlanalyse

INSCHRIJVEN

Advocaten leggen de lat hoog streven naar perfectionisme en houden er meestal niet van om hulp te vragen. Dat is eigenlijk wonderlijk. Als jij naar de sportschool gaat investeer je toch ook in een personal trainer. Je doet het zelf maar met een deskundige naast je kom je veel verder.

Ik zie mezelf graag als jouw praatpaal, sparring partner. Ik ken het vak: de kracht de schoonheid maar ook de verantwoordelijkheid, de druk, de zwaarte.

Ik werk oplossingsgericht. Snel, kortdurend en to the point. Met handvatten waardoor je verder kunt, beter kunt. Je beste zelf kunt inzetten. 

Neem de proef eens op de som, het eerste half uur neem ik voor mijn rekening!

NEEM CONTACT OP

Je cliënten zitten in een spannende situatie en ze staan onder druk. Vaak hebben ze een kort lontje. Je moet het perfect doen, voor minder is geen consideratie.

Wat doe je met (te) veeleisende cliënten, hoe blijf je aan het roer, wat doe je aan timemanagement? Hoe zorg je ervoor dat je ook nog een stuk privéleven overhoudt, in conditie blijft?

In deze training gaan we ons brein anders besturen, leren relaxed om te gaan met weerstand, in onze valkuilen stappen (om er daarna omheen te lopen), onze allergieën onderzoeken en weer eens voor onszelf helder krijgen waar we echt goed in zijn zodat we dat gaan inzetten!

We gaan oplossingsgericht aan de slag zodat je geïnspireerd blijft en plezier houdt je in je werk en privé.

De training bestaat uit 6 lesuren.

Bekijk meer videos

Geaccrediteerd door NOVA en vFAS

Excelleren als advocaat,
zet je beste zelf in

Onze cliënten vinden onze tarieven hoog en verwachten resultaat. Snel. Slim. Deskundig. Jouw onverdeelde aandacht en bij voorkeur 24/7. Enthousiasme, inzet, strategie en hard werken. Je cliënten zitten in een spannende situatie en ze staan onder druk. Vaak hebben ze een kort lontje. Je moet het perfect doen, voor minder is geen consideratie.

Naast advocaat ben je ook ondernemer, leidinggevende, collega en/of werkgever. Om je rollen thuis maar niet te vergeten. Hoe houd je de regie en hoe blijf je excelleren? Dit thema loopt als een rode draad door onze cursussen, trainingen, intervisie en coaching-on-the-job.

In 1986 ben ik, Joyce Korver, beëdigd tot advocaat. Al snel ben ik mij gaan bekwamen in psychologie, strategisch coachen en burn-outcoaching. Na mijn 50e vond ik het tijd worden om mijn kennis en ervaring te gaan overdragen aan mijn vakgenoten! En zo werd Train de Advocaat geboren.

Met heel veel plezier geef ik vaardigheidscursussen. Ik doe dit niet alleen maar met zeer ervaren co-trainers

Ook begeleid ik intervisie en supervisie, coaching on the job, burn-outpreventie. Uniek is de intervisie-plusmethode: een intervisie van 3 uur, gevolgd door een training waarin wij op methodische wijze gedurende 2 uur dieper ingaan op de onderwerpen die in de intervisie aan de orde zijn gekomen. En niet te vergeten de 2-puntenlunch bij jou op kantoor!

In 1986 ben ik, Joyce Korver, beëdigd tot advocaat. Al snel ben ik mij gaan bekwamen in psychologie, strategisch coachen en burn-outcoaching. Na mijn 50e vond ik het tijd worden om mijn kennis en ervaring te gaan overdragen aan mijn vakgenoten! En zo werd Train de Advocaat geboren. Met heel veel plezier geef ik vaardigheidscursussen.

Ook begeleid ik intervisie en supervisie, coaching on the job, burn-outpreventie. Uniek is de intervisie-plusmethode: een intervisie van 3 uur, gevolgd door een training waarin wij op methodische wijze gedurende 2 uur dieper ingaan op de onderwerpen die in de intervisie aan de orde zijn gekomen. En niet te vergeten de 2-puntenlunch bij jou op kantoor!

Daarnaast ben ik auteur van het boek In 10 stappen Relaxed Ruzie maken, laveer met mediationtools moeiteloos door lastige kwesties in je team, bestuur of directie.

Je cliënten zitten in een spannende situatie en ze staan onder druk. Vaak hebben ze een kort lontje. Je moet het perfect doen, voor minder is geen consideratie.

Naast advocaat ben je ook ondernemer, leidinggevende, collega en/of werkgever. Om je rollen thuis maar niet te vergeten. Hoe houd je de regie en hoe blijf je excelleren? Dit thema loopt als een rode draad door onze cursussen, trainingen, intervisie en coaching-on-the-job.

Thema’s

Geaccrediteerd door NOVA en vFAS

Onze thema’s

Onze thema’s

 • Hoe blijf je aan het roer met al je verschillende petten op?

 • Hoe ga je om met weerstand?

 • Hoe blijf je empathisch met behoud van jezelf?

 • Hoe stel je de juiste vragen?

 • Welke communicatiestijl past bij jou? Hoe communiceer je effectief?

 • Hoe voorkom je een burn-out?

 • Hoe blijf je geïnspireerd en houd je plezier in je werk?

Trainingen

Over de trainer

Mr. Joyce Korver

Joyce Korver is in 1986 tot advocaat beëdigd en is vFAS-advocaat-scheidingsmediator en MfN business- en arbeidsmediator, docent mediation, intervisiebegeleider en trainer. Zij is sparringpartner voor managers en medewerkers in conflictsituaties. Als burn-out specialist combineert zij haar juridische, analytische kant met haar psychologische en coachingsvaardigheden.

Joyce is auteur van het boek “In 10 stappen relaxed ruziemaken, laveer met mediation tools moeiteloos door lastige kwesties in je team, bestuur of directie” dat in november 2020 is uitgekomen in de Expertboek-serie.

Joyce is van nature optimistisch en oplossingsgericht. Ze gaat graag strategisch en doelgericht te werk. De cursussen, trainingen en intervisies bij Joyce zijn praktisch, met heldere interventies, creatieve oplossingen en een vleugje humor.

Onze Experts
MEER OVER HET BOEK
CV

Co-trainers

dr. Esmeralda Kleinreesink
dr. Esmeralda Kleinreesink
dr. Esmeralda Kleinreesink is De Pitchcoach. Al jaren leert ze mensen om in korte tijd anderen te overtuigen en aan hun lippen te laten hangen. Dat doet ze met de Perfecte Pitch Methode.

Esmeralda was 14 jaar luitenant – kolonel bij de luchtmacht. Ze heeft ‘dr’ voor haar naam staan, omdat ze is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op storytelling in organisaties.

Ze heeft gewerkt bij de Nederlandse Defensie Academie als universitair docent economie. Daarnaast heeft zij als stand-up comedian o.a. met Javier Guzman getoerd.

Ir. ing. Tom Goddijn
Ir. ing. Tom Goddijn
Ir. ing. Tom Goddijn is van oorsprong natuurkundige maar nu werkzaam als persoonlijk leiderschapstrainer, -coach en mediator. Hij is auteur van het boek In 10 stappen van conflict naar samen werken, bemiddel onafhankelijk en werk aan wederzijds belang. Hij ondersteunt medewerkers op alle niveaus in hun persoonlijke ontwikkeling en teams in hun groeiproces. Ook verzorgt hij trainingen in conflictbeheersing en conflictbegeleiding. Verder draagt hij zijn
steentje bij middels vrijwilligerswerk op het vlak van buurt- en echtscheidingsbemiddeling. Tom is oprecht nieuwsgierig naar wat de mens drijft in handelen en gedrag. Dit maakt hem tot een echte verbinder. Hij weet ratio en gevoel bij elkaar te brengen.

Deze advocaten gingen je voor

advocatenkantoor walet

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze mailinglist