Beschrijving

Het idee van intervisie is dat we met vakgenoten, in een veilige omgeving waar we elkaar kunnen vertrouwen, situaties bespreken die we tegen komen in ons werk. Geheimhouding, vertrouwelijkheid en respect zijn sleutelwoorden.

Onze intervisie is gericht op het verkennen van het probleem en het zicht krijgen op de eigen blinde vlekken. We doen dit op een gestructureerde manier.

We nemen dus de tijd om het probleem te verkennen maar zeker ook om te kijken wat het bij onszelf oproept en wat het bij de vraagsteller oproept. Aan het eind geven we elkaar tips en kijken we of we zelf in dit soort situaties terecht zijn gekomen. De Balint-methode of de Socratische methode lijkt meestal het best passend maar het kan ook mooi zijn om eens een andere manier te proberen. De oplossingsgerichte methode is interessant voor gevorderde intervisiegroepen.

Ik begeleid bestaande intervisiegroepen maar organiseer ook op verzoek intervisiebijeenkomsten voor deelnemers die geen vaste intervisiegroep hebben, te weinig intervisie in een jaar hebben gedaan of het eens op een andere manier willen doen.

De eerstvolgende mogelijkheid online is maandag 29 maart van 8.30 tot 12.00 uur voor 3 vFAS en 3 NOVA intervisiepunten. Kosten: € 125,00 ex btw.

Deze intervisie kan ook worden uitgebreid met 2 vFAS en 2 NOVA vaardigheidspunten voor € 75,00 ex btw. Het onderwerp is Ken je eigen conflictstijl en die van een ander en schakel strategisch. Bonus: je eigen conflictstijlanalyse